Seosamh Mac Grianna

An Grá agus an Ghruaim

Atheagrán den leabhar chlasaiceach le Seosamh Mac Grianna.
Cóirithe ag Eoghan Mac Giolla Bhríde.

Eagrán úr de chnuasach cháiliúil Sheosamh Mhic Grianna, bunaithe ar an chéad eagrán a cuireadh i gcló i 1929. Ba é An Grá agus an Ghruaim an dara cnuasach le Seosamh Mac Grianna. San eagrán úr seo tugtar an litriú suas chun dáta le tús áite tugtha den fhoghraíocht. Cuirtear an scéal “An Bhean Lán de Stuaim” ar ais sa bhailiúchán agus fágtar istigh an scéal “Bíonn Súil le Muir ach ní Bhíonn Súil le hUaigh” a cuireadh isteach ina áit in eagráin níos déanaí.

Seo mar a chuir an scríbhneoir Donn Piat síos air ina léirmheas don nuachtán Fáinne an Lae i Márta 1930:

Tá “Creach Choinn Uí Dhomhnaill” ar an scéal is fearr sa leabhar – nó sa nua-Ghaeilge. Tá an leabhar maith, molaim í agus molaim an fear a scríobh í.

Agus seo mar a cuireadh síos air in irisleabhar An tUltach i Márta 1930:

Faigheadh duine ar bith domh scéal ar bith i nGaeilge na haimsire seo is ealaíonta, is uaisle, nó is Gaelaí Gaeilge ná “Creach Choinn Uí Dhomhnaill” agus beidh mé buíoch dó.

Is iomaí léirmheas agus tráchtas a scríobhadh faoin tsaothar seo ó shin agus seasann sé mar cheann de mórshaothair na Gaeilge, scríofa ag scríbhneoir uaillmhianach óg a bhí go fóill ina chuid fichidí.

Meáchan.24 kg
Toisí196 × 133 × 18 mm
ISBN

Lch

In san leagan úr tá muid ag dul ar ais go dtí an bunleagan. Tá muid ag athrú an litrithe go dtí an litriú úr, ach le meas ar chanúint agus ar fhoghraíocht Sheosaimh.

Bhí leagan álainn nua ag Eoghan Mac Giolla Bhríde de An Grá agus an Ghruaim (Éabhlóid) le Seosamh Mac Grianna...

Tá clúdach crua nua álainn ar an leabhar; é sin bunaithe ar an obair ealaíne a rinne Austin Ó Maolaoid don chéad eagrán agus a chuid féin déanta ag Caomhán Ó Scolaí de. Lena chois sin, tá réamhrá breá ann leis an Ollamh Fionntán de Brún, saineolaí ar shaothar Uí Ghrianna, le fáilte a chur roimh an léitheoir agus treoir a thabhairt dó. Eoghan Mac Giolla Bhríde a rinne eagar ar an ábhar liteartha féin – is é a scríobh an sárchnuasach Cnámh – agus tá cló-aghaidh dheas úr ar na scéaltaí fosta....saothar samhlaíoch Éabhlóid....Mhothaigh mé gur leabhar nua a bhí faighte agam in eagrán Éabhlóid agus fonn dá réir sin orm tabhairt faoin léitheoireacht as an úr.