Ící Pící is published

Ilchineálach

Tá Ící Pící ar fáil sna siopaí anois ar fud na tíre. Gabh chuig suíomh ‘Doimnic Mac Giolla Bhríde‘ leis an leabhar a fheiceáil agus éisteacht le cuid de na hamhráin atá ar an dlúthdhiosca.

Buíochas le achan duine a bhí páirteach!

To top