Exit

CNÁMH

Cnuasach gearrscéalta

 

le hEoghan Mac Giolla Bhríde

Tá lúcháir orainn go bhfuil ‘Cnámh’ ainmnithe do Leabhar na Bliana ag An Post Irish Book Awards 2020. Beidh na duaiseanna á bhfógairt 25 Samhain 2020.

Is é seo an tríú cnuasach gearrscéalta le Mac Giolla Bhríde. Fuair an cnuasach an duais próis ag Duaiseanna Liteartha an Oireachtais in 2018.

Tá 17 scéal in iomláine sa leabhar. Scéalta a théann i ngleic le réimse leathan ábhair a bhaineann le saol an lae inniu. “Ní minic a tharlaíonn sé ach is iontach éachtach go dtarlaíonn sé go fóill, agus ar chor ar bith, cnuasach gearrscéalta a bhaineann an anáil díot as feabhas na scéalaíochta agus as úire an mhachnaimh” a scríobh Pól Ó Muirí faoi Cnámh san iris Comhar i mí Meitheamh.

“Tá Mac Giolla Bhríde ar a chompord sa chathair nó faoin tuath mar scríbhneoir agus é in ann cur síos éifeachtach mothálach a dhéanamh ar chladach agus ar choincréit. Casann sé gan stró idir saol na tuaithe – ‘Shúigh an fharraige an t-uisce uilig ar ais chuici féin, á breith chuici féin, gur fágadh an trá tirim’ – agus saol na cathrach – ‘Tá an baile mór ag bruidearnaigh mar ghearbóg a mbeadh aicíd uirthi. Síos Rue La Fayette agus mé tré thine. Meisceoirí, drugaithe, sciorracháin, striapacha, mangairí; iad uilig amuigh ag déanamh gnoithe.’ ” Pól Ó Muirí.

“Ní go rómhinic a éiríonn le scríbhneoir saothar a cheapadh a théann i bhfeidhm ar an léitheoir ar bhealach dodhearmadta, faoi mar a tharlaíonn i sciar de scéalta an chnuasaigh seo. Tá móimintí léargais áille ann agus tá fuil agus feoil na daonnachta – bíodh an duine leonta, lochtach féin – ann ó thús deireadh.” An Dr Róisín Ní Ghairbhí.

ISBN: 9781916047037

Also available in/ar fáil in: English

Rannógaí: Daoine Fásta, Gearrscéalta

an leabhar Cnámh
Close
Go top