Exit

Tonn Teaspaigh agus Dánta Eile

  le hAilbhe Ní Ghearbhuaigh Bailiúchán nua dánta leis an fhile aitheanta Ailbhe Ní Ghearbhuigh as Ciarraí. Sna dánta seo tugann an file guth d’eispéireas na mban sa tsaol chomhaimseartha, cuirtear síos ar an mháithreachas agus ar shaol na máthar agus tugtar a dhúshlán den insint seanchaite ar ról na mban sa tsochaí agus déantar […]

Léigh tuilleadh Like this post0

Imram agus scéalta eile

Agus í ag caint ar an chnuasach gearrscéalta, luaigh Ní Bhaoill gurbh iomaí rud fánach a chuirfeas an síol don scéal. Bhí sí tráth, mar shampla, i Seattle Cheanada agus tharla í ar cuairt ar iarsmalann ansin a bhain le Ruathair an Óir. I measc na leabhar a bhí ar taispeáint san iarsmalann, bhí an t-aistriúchán a rinneadh ar Rotha Mór an tSaoil le Micí Mac Gabhann, fear a rugadh gar go maith don áit ar tógadh a máthair mhór féin. Chuir sin ag smaoineamh í ar na fir as an iarthuaisceart a rinne an turas anonn go dtí an Yukon agus an dóigh ar chuir sin corr ina gcinniúint, bíodh sé beag nó mór. Is iad na castaíocha seo sa tsaol, bíodh siad ag baint le teitheadh nó imirce, le bás nó breith, leis an lámh láidir nó leis an fhoréigean is cás léi ina cuid scéalta.
Seo an chead bhailiúchán gearrscéalta ón údar. Pléann na scéalta le téamaí uilíoch: an grá, an bás, foréigean, cumhaidh agus imirce. Díríonn an t-údar ar an chaidreamh, nó an easpa caidrimh, idir daoine agus an dóigh a dtéann siad i ngleic le constaicí an tsaoil. Is scéalta comhaimseartha a mbunús, atá suite i suíomh cathrach. Tá léargas iontu ar mheon agus iompar éigneoir in Óstán cathrach agus ar dhídhaonrú an iompair sin. Tá ról sonrach ag an chathair chomh maith i saol fir atá ag dul i dtaithí ar bhás a chéile agus ar an dóigh a bhfaigheann sé sólás ag taisteal ar chóras iompair na cathrach. I scéal eile, meabhraíonn bean tuaithe ar shiúl dosheachanta an néaltrú i mbruachbhaile cathrach, áit a bhfuil a comharsan ag cailleadh aithne uirthi. Díríonn scéalta eile ar chás an imircigh, bíodh sin an tÉireannach i gcéin a bhfuil uirthi plé le bás linbh, an t-imirceach Moslamach atá ag éalú ón phósadh éigeantais nó taithí teifeach a fhaigheann dídean ar an Mhór-Roinn. Tá ceisteanna aitheantais, baile agus cumhaidh fite fuaite sna scéalta seo. Spíontar scéal leabharlannaí a fhaigheann a mian ach nach bhfuil deireadh maith air. Sa scéal Ocras tugtar léargas ar an dóigh a dtéann an marbh-bhreith i bhfeidhm ar shaol lánúin óg. I Leath an Caillí, téann an t-údar siar go tréimhse ruathar an óir agus taithí fir ar an tsaol sin.

Léigh tuilleadh Like this post0

Bádh B’fhéidir

  le Seán Ó Muireagáin Cuireann Ó Muireagáin saolta osréalacha os ár gcomhair sna scéalta samhlaíocha ficsin eolaíochta seo, saolta diostóipeacha, saolta barbartha, saolta a mbíonn an fhírinne á ceistiú iontu agus a mbíonn rian maith den fhíorshaol le sonrú iontu i gcónaí. Scamhann sé siar na scaireanna chun go bhfeice muid faoin chlúdach bréige, […]

Léigh tuilleadh Like this post0

Bláth na dTulach

Is iomaí cruth agus dath ar an ghearrscéal agus tá a shéala sin le feiceáil go soiléir sa díolaim speisialta seo a dhéanann comóradh ar an ghearrscéalaíocht chomhaimseartha Ultach. Tá scéalta thar a bheith taitneamhach cruinnithe le chéile anseo ó 28 scríbhneoir, idir óg is aosta, as gach cearn de Chúige Uladh. Máistir-rang i bhfoirmeacha […]

Léigh tuilleadh Like this post0
Clúdach an leabhair Tairseach le Dairena Ní Chinnéide

Tairseach

Is file bhisiúil í Dairena Ní Chinnéide a scríobhann óna croí agus a fhiosraíonn an saol go hinniúil oilte. Sa chnuasach nua seo léi, taiscéalann Ní Chinnéide an talamh idir eatarthu, ag gluaiseacht san idir-spás agus ag teisteáil an aeir ann. Is filíocht thráthúil é seo a bhaineann leis an am seo atá againn anois. […]

Léigh tuilleadh Like this post0
Clúdach Scéalta ó m'Óige

Scéalta ó m’Óige

Scéalta le Nuala Ní Ghallchóir. Is bailiúchán álainn scéalta é seo a thumann isteach i samhlaíocht shoineanta an pháiste muid ar shlí go bhfeictear an saol arís mar a chonaic nuair a bhí muid óg. Tá an bua sin ag Nuala Ní Ghallchóir, díriú isteach ar na mionsonraí a athlasann na cuimhní agus a thugann […]

Léigh tuilleadh Like this post0
Clúdach Scéalta Draoíochta Mhicí Sheáin Néill

Scéalta Draíochta Mhicí Sheáin Néill

Bailiúchán scéalta béaloidis a d’aithris an seanchaí Micí Sheáin Néill as Rann na Feirste, curtha in eagar ag Caitlín Nic Niallais. Ba scothscéalaí agus seanchaí é Micí Sheáin Néill Ó Baoill a mhair i Rann na Feirste sa chéad seo caite. Thiocfadh scoláirí agus bailitheoirí béaloidis ó gach cearn le héisteacht lena shruth binn cainte […]

Léigh tuilleadh Like this post0
Clúdach leabhair Inní ag taispeáin duch daite ar chúlra bán

Inní

Cnuasach gearrscéalta ón scríbhneoir aitheanta Réaltán Ní Leannáin. Tarraingíonn Réaltán ar a taithí féin mar mhúinteoir, mar mháthair, mar iníon agus mar ghar-iníon sna scéalta seo a thiteann amach thar réimse suíomhanna stairiúla agus comhaimseartha, le bailiúchán scéalta a chur i láthair atá mealltach agus a thugann ábhar machnaimh don léitheoir. Ó Bhéal Feirste an […]

Léigh tuilleadh Like this post2
an leabhar Cnámh

CNÁMH

  le hEoghan Mac Giolla Bhríde Tá lúcháir mhór orainn go bhfuil duais Leabhar Gaeilge na Bliana le Love Leabhar Gaeilge, buaite ag an leabhar ‘Cnámh’ ag An Post Irish Book Awards 2020. Fógraíodh na duaiseanna ar an 25 Samhain 2020. Is é seo an tríú cnuasach gearrscéalta le Mac Giolla Bhríde. Roimh seo fuair […]

Léigh tuilleadh Like this post5
clúdach an leabhar tine ghealáin

Tine Ghealáin

Tá thar leathchéad dán sa bhailiúchán seo a nochtann croí agus spiorad an údair, a ceantar dúchais agus a cultúr. ‘Téann Máire Dinny Wren i ngleic leis an saol ina iomláine sa chnuasach seo. Cuireann sí síos ar an saol sin de ghuth calma, tréan. Níl focal de bharraíocht sna dánta, níl siolla ar strae. […]

Léigh tuilleadh Like this post7
Cover of the Irish language novel Muintir an Ghleanna

Muintir an Ghleanna

Úrscéal ficsean le Caitlín Bheití Ní Chuireáin, suite i nGaeltacht Ghaoth Dobhair sa chéad seo a caite. Cuireann an t-úrscéal seo síos ar eachtraí agus ar imeachtaí theaghlaigh i lár an chéid seo caite in Iarthar Thír Chonaill. Insíonn sé scéal Bhríd agus a clann thar thréimhse corraitheach dá saol. Bíonn saol aoibhinn ag Bríd […]

Léigh tuilleadh Like this post5

Gáire in Éag

Cnuasacht gearrscéalta le Seán Ó Muireagáin. Scéalta corraitheacha suite i dtréimhse na dTrioblóidí in Éirinn. Sleamhnaigh isteach i saol fealltach an spíodóra, saol céasta an iarshaighdiúra agus saol fuarchúiseach an dúnmharfóra sna scéalta neamhbhalbha seo a saoirsíodh as inneoin bhrúidiúil an bhuailte, Béal Feirste i rith na dTrioblóidí. Ceithre ghearrscéal a thugann léargas daonna ar […]

Léigh tuilleadh Like this post4
Close
Go top