Exit

Tá áthas mór ar Éabhlóid go bhfuil Tine Ghealáin le Máire Dinny Wren ar an ghearrliosta do Ghradam Uí Shúilleabháin 2020, Gradaim Fhoilsitheoireachta an Oireachtais. Rinneadh an gearrliosta a fhógairt inniu agus is iontach an rud é bheith ainmnithe i measc na bhfoilsitheoirí agus na scríbhneoirí eile atá ar an liosta: Joe Steve Ó Neachtain, Liam Mac Cóil, Mícheál Ó Conghaile, Diarmuid Johnson agus Ré Ó Laighléis mar chuid de na scríbhneoirí sin. Comhghairdeas leis an file Máire Dinny Wren agus le Kim Sharkey a rinne an ealaíon don leabhar. Ba mhór an onóir dúinn a bheith ag obair leis an bheirt acu. Fógrófar na buaiteoirí ag tús mhí Dheireadh Fómhair 2020 agus tá muid ag súil go mór leis.

Is é Tine Ghealáin an dara cnuasach filíochta le Máire Dinny Wren. Is as Gaeltacht Thír Chonaill do Mháire agus tá a cuid dánta fréamhaithe go domhain i dtraidisiúin agus i seanchas a háit dúchais. Ina cuid dánta tugann sí léargas ionraic dúinn ar an tsaol, trí shúile fhileata a chinntíonn muinín an léitheora. Tá daonnacht láidir le braith sna dánta rud a thugann deis dúinn mothú, foghlaim agus tuiscint níos doimhne a fháil ar an tsaol thart orainn. Tá na dánta lonnaithe in iarthuaisceart Dhún na nGall sa lá atá inniu ann, le roinnt tagairtí siar ar chuimhní an údair, ar a hóige agus ag éirí aníos faoin tuath.

Tá dánta pearsanta sa chnuasach faoina máthair agus a hathair, dánta faoin bhás agus faoi dhul in aois, faoi chomharsana agus daoine faoi leith a chuaigh i bhfeidhm uirthi i rith a saoil, faoi ghrá agus faoi ísle brí. Is ceoltóirí cuid dóibh siúd a spreagann Máire agus ba cheoltóir aitheanta a hathair chomh maith, agus tá an ceol sin le cluinstin sna dánta, idir an rithim agus an fhoclaíocht a chumann sí. Tá guth agus líofacht an phobail agus a sinsear le cluinstin sna dánta agus mothaíonn tú go bhfuil a cluas le sruth na teanga aici i gcónaí.

Tá dánta sa chnuasach faoin nádúr, an timpeallacht agus an dúlra. Tá dánta ann a tharraingíonn ar an bhéaloideas agus ar an tseanchas atá beo thart ar Mháire, amanna culaith úr curtha aici orthu agus iad tugtha dúinn i gcruth nua-aimseartha mar mhíniú nó mar mheafar a thugann cúis machnaimh dúinn.

Sna dánta pearsanta, mothaíonn tú bá don scríbhneoir agus dona cás. Go minic, labhraíonn Máire ar son mhná atá faoi ghéibheann nó i gcruachás agus tugann sí guth dóibh a tharraingíonn aird ar a gcás agus a dhéanann an mhí-chothromaíocht a phlé agus a léiriú.

Tá thar leathchéad dán sa bhailiúchán ar fad, a nochtann croí agus spiorad an údair, a ceantar dúchais, a cultúr agus a daoine.

Is í Kim Sharkey a rinne an ealaíon atá ar an chlúdach agus tá an leabhar breactha le léaráidí a luíonn isteach go néata le téamaí an leabhair.

Close
Go top